الوند شهر خوب من ...

شهر الوند
شهر الوند

کارگران شرکت کنتورسازی قزوین با اشاره به اینکه معوقات و حق بیمه 5 ماهه ما پرداخت نشده است، بیان کردند: آقای استاندار باید وعده هفته قبل خود که سلب صلاحیت از مالکین فعلی این کارخانه بود را عملی کند.

اشتراک در خبرنامه

اطلاع از جديدترين مطالب پورتال شهر الوند