الوند شهر خوب من ...

شهر الوند
شهر الوند

اشتراک در خبرنامه

اطلاع از جديدترين مطالب پورتال شهر الوند

لنت، تازه های خودروچتری برای همه | نیازمندی رایگان اینترنتی

چتری برای همه | نیازمندی رایگان اینترنتی

نظرات شما

آفرین ب شهرداری خوشمان آمد
امیدوارم این تیم تو الوند بمونه مطمئنم برای پیشرفت فوتسال خیلی خوبه. اما این تیم نیاز به حمایت مالی ...
حوادث مربوط به گاز و وسایل گرمایشی بسیار افزایش یافته است. این روزها خبرهای این چنینی بسیار میشنویم ...
خداکنه صدمه جانی جدی ندیده باشن. بی دقتی باعث حوادثه این چنینیه