الوند شهر خوب من ...

شهر الوند
شهر الوند
معرفی شورای شهر

 

 

تاریخچه اعضای شورای شهر الوند

اعضا

 دکتر علی رضایی جهانی

دکتر علی رضایی جهانی

 سهراب ذاکری

سهراب ذاکری

 علیرضا خمسه

علیرضا خمسه

 مهندس علی قدمی

مهندس علی قدمی

مهتاب بهرامی 

مهتاب بهرامی

محمد عبدالله پور 

محمد عبدالله پور

جواد خطمی 

جواد خطمی

 

 

 شهردار وقت

 جعفر جوادی

جعفر جوادی 

دوره

دور پنجم از سال 1396 تا 1400

 

تاریخچه اعضای شورای شهر الوند

اعضا

 

دکتر علی رضایی جهانی

 

دکتر حبیب اله ملائی

 

علیرضا خمسه

 

مهندس علی قدمی

 

اباذر عالمی

 

ایوب قلی زاده چمتوئی

 

کرم اوسطی

 

محمد رفائی نژاد

 

شعبان حسنی ریسنی

شهردار وقت

 

مهندس علی یحیی پور

یدالله لطفی

 

دوره

دور چهارم از سال 1392 تا 1396

 

اعضا

 

علیرضا خمسه

 

مرحوم ابوالقاسم علی پور

 

امید رجبی

 

محمد عبداله پور

 

دکتر علی رضایی جهانی

 

مهندس علی قدمی

 

 

اباذر عالمی

شهردار وقت

 

مجید ملائی (سرپرست شهرداری)

 

مهندس سعید آگشته

دوره

دور سوم از سال 1386 تا 1392

         

 

اعضا

 

مرحوم حجت الاسلام علینقی بهرامی

 

حجت الاسلام علی بهادری

 

اباذر عالمی

 

مهندس علی قدمی

 

دکتر علی رضایی جهانی

 

علی بخشی

 

 

سید نورالدین چاوشی

شهردار وقت

 

ابوالحسن شیرمحمدی

دوره

دور دوم از سال 1382 تا 1386

 

اعضا

 

سید رحیم صارمی

 

علی بخشی

 

دکتر زهرا یوسفی

 

پروین نیک فال آذر

 

مرحوم حجت الاسلام علینقی بهرامی

 

دکتر ابوالفضل شهرآبادی

 

 

 

دکتر سید محمد ابوترابی

شهردار وقت

 

علی زارعی نژاد

دوره

دور اول از سال 1378 تا 1382

 

اشتراک در خبرنامه

اطلاع از جديدترين مطالب پورتال شهر الوند


چتری برای همه | نیازمندی رایگان اینترنتی

چتری برای همه | نیازمندی رایگان اینترنتی

لنت، تازه های خودرو