الوند شهر خوب من ...

شهر الوند
شهر الوند

طی حکمی از جانب جعفر جوادی شهردار الوند مهندس مجید معروفی بعنوان سرپرست ...

اشتراک در خبرنامه

اطلاع از جديدترين مطالب پورتال شهر الوند

لنت، تازه های خودروچتری برای همه | نیازمندی رایگان اینترنتی

چتری برای همه | نیازمندی رایگان اینترنتی